ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΈΚΘΕΣΗ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων » Σύστημα στήριξης διπλής σειράς Φ/Β Panels » Μονόστυλο πλαίσιο - GAIAFIX-II - Ramming

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ GAIAFIX II - RAMMING

H Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών στοιχείων GAIAFIX II - RAMMING σχεδιάσθηκε ειδικά προς ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης - γρήγορης συναρμολόγησης με απλά εργαλεία ώστε να προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες διαστάσεις Panels, ενώ κατασκευάζεται σε τρείς τυποποιημένες γωνίες κλίσης 20o, 25o & 30o.

 

 

 

Η σχεδίαση της επιτρέπει την τοποθέτηση των Φ/Β Panels σε δύο (2) σειρές και σε συνεχή κάθετη διάταξη (portrait), δημιουργώντας ολοκληρωμένες βάσεις μεγάλου μήκους όταν απαιτηθεί.

 

 

 

Όλα τα εξαρτήματα της GAIAFIX II - RAMMING κατασκευάζονται από γαλβανισμένο Εν Θερμώ χάλυβα κατόπιν της διαμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461, με μέση επικάλυψη ψευδάργυρου 70 μm και άνω, που εγγυούνται τον μέγιστο όρο ζωής. Έχουν υψηλή αντίσταση στην διάβρωση, στιβαρότητα και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

 

 

 

Όλα τα υλικά πληρούν τα αντίστοιχα πρότυπα – με αντοχή στην οξείδωση μέχρι 25 χρόνια βάση του (Ευρωκώδικα 3) και πλήρους αντοχής στις προδιαγραφές των παρακάτω φορτίσεων:

 

 

 

Φορτίο Χιονιού 75 Kg/m2 και Φορτίο Ανέμου 33 m/sec για τις περιπτώσεις περιοχών πλησιέστερα των 10 χιλιομέτρων από την θάλασσα ή 27 m/sec πέραν αυτών ηπειρωτικά κατ` αντιστοιχία (Ευρωκώδικας 1)

 

Αποτελείται από:

 • Τρίγωνο Ανοδομής
 • Τεγίδες Οριζόντιες & Συνδέσμους Τεγίδων
 • Στηρίγματα Φ/Β Panels (Αλουμινίου)
 • Αντιανέμια (όταν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες)
 • Μικρουλικά Σύνδεσης, ποιότητας ΙΝΟΧ Α2 (Ανοξείδωτα) Κατηγορία 8.8

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή στο Έδαφος (Αγροί – Πλαγιές κλπ)

Μέγεθος Φ/Β Panels όλων των διαστάσεων

 • Απόσταση μεταξύ των τριγώνων από 2,40 έως 2,60 μέτρα
 • Απόσταση από το Έδαφος 0,50 μέτρα
 • Μέγιστο ύψος εγκατεστημένα Panels κάτω από 2,50 μέτρα
 • Τυποποιημένες Κλίσεις Βάσεων 20ο, 25ο ή 30ο

Το Τρίγωνο αποτελείται από την κεκλιμένη Δοκό (που υποστηρίζει τις τεγίδες), την αντηρίδα και το κατακόρυφο στέλεχος στήριξης (μονοκόμματος πάσσαλος). Το στέλεχος στήριξης έχει σύνηθες μήκος 3 m και εμπείγνυται στο έδαφος με χρήση ειδικού πασσαλομπήκτη. Το βάθος έμπηξης προσδιορίζεται μετά από δοκιμές (pull out test) στο συγκεκριμένο έδαφος, σύμφωνα με τις τιμές, που ορίζει η στατική μελέτη.


Το Σύστημα Τεγίδων που περιλαμβάνει τα μεταλλικά στελέχη και τα εξαρτήματα τους που προορίζονται για την στερέωση των φωτοβολταικών στοιχείων. Οι τεγίδες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα διατομής «C» διαστάσεων 60x40x60 mm, πάχους 2,00 mm και συνδέονται στα τρίγωνα με ανοξείδωτους κοχλίες και περικόχλια inox.

 

 

 

Tα kit σύνδεσης των φωτοβολταικών στοιχείων επί των τεγίδων

Κάθε kit απαρτίζεται από ένα σύνδεσμο αλουμινίου, σχήματος «Ω», διαστάσεων 80x25x20 mm, πάχους 3 mm, μία βίδα τύπου ALLEN DIN 912 – A2 M8x50 και ένα περικόχλιο τετραγωνικής διατομής. Το περικόχλιο τοποθετείται συρόμενο εντός της τεγίδας (χωρίς ελατήριο), ενώ μεταξύ του φωτοβολταϊκού στοιχείου και της τεγίδας μεσολαβεί ανοξείδωτο παρέμβυσμα για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Στην περίπτωση του μονοπάσσαλου συστήματος GAIAFIX II - Ramming, ισχύουν οι κάτωθι εναλλακτικές μέθοδοι θεμελίωσης:

 • Μπετόμπηξη
 • Σε Μπετόν με εκτονούμενα αγκύρια ή ντίζες