ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ

 

Καλωσήρθατε

στην εταιρεία

κατασκευής μεταλλικών

προϊόντων

 

Η ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1995 και έκτοτε η εξέλιξη της ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία.

Η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και ειδικότερα στην

παραγωγή σχαρών καλωδίων και σχετικών περιφεριακών υλικων.

 

Η ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ έχει, επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από φωτοβολατικά στοιχεία, παρουσιάζοντας το σύστημα βάσεων στήριξης GAIAFIX.

 

Το σύστημα GAIAFIX σχεδιάστηκε  να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο στον επαγγελματία

ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη, όσο και στον μελετητή μηχανικό.

 

Είναι σχεδιασμένο με στόχο την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση φωτοβολταικών στοιχείων

σε υπαίθριους χώρους. Το σύστημα GAIAFIX είναι αρθρωτό (modular), λυόμενο,  ενώ έχει σχεδιαστεί και

επιβεβαιωθεί στατικά σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 και το νέο Αντισεισμικό Κανονισμό.

 

΄Όλα τα τμήματα που απαρτίζουν το σύστημα ολοκληρώνουν μια εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή και κατασκευάζονται από χάλυβα που γαλβανίζεται εν θερμώ κατόπιν της διάτρησης και διαμόρφωσης τους, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 1461, και το πρότυπο ΕΝ 10147, ενώ όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (inox).

 

Η αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία της ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗΣ ΑΒΕΕ, με ελάχιστη παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα, εγγυάται την, επί δεκαετίες επιβεβαιωμένη, σταθερή και υψηλή ποιότητα στα τελικά προϊόντα της, καθώς και την ταχύτατη παράδοση των παραγγελιών.

 

Παρέχεται εγγύηση έως 10 έτη από την ημερομηνία παράδοσης  του συστήματος.

 

Σχάρες & Σκαλιέρες καλωδίων

 

Πλήρη Συστήματα Σχαρών και Σκαλιερών Καλωδίων κατάλληλα για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους για Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

 

Συστήματα Στήριξης 

 

Πλήρη Συστήματα Στήριξης Σχαρών και Σκαλιερών Καλωδίων κατάλληλα για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους για Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρομηχανολογικά έργα

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

 

Βάσεις Στήριξης φωτοβολταϊκών

Η σχεδίασή της επιτρέπει την τοποθέτηση των
Φ/Β Panels σε δύο, τρεις ή τέσσερις σειρές και
σε συνεχή κάθετη διάταξη (portrait),
δημιουργώντας ολοκληρωμένες βάσεις μεγάλου
μήκους όταν απαιτηθεί.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

gaiafix.gr