ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΈΚΘΕΣΗ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων » Σύστημα στήριξης τετραπλής σειράς Φ/Β Panels » Δίστυλο πλαίσιο - GAIAFIX-IV - Double Ramming

ΔΙΣΤΥΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗ

GAIAFIX IV - DOUBLE RAMMING

 

H Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών στοιχείων GAIAFIX IV- Double Ramming σχεδιάσθηκε ειδικά προς ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης - γρήγορης συναρμολόγησης με απλά εργαλεία ώστε να προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες διαστάσεις Panels

 

Η σχεδίαση της επιτρέπει την τοποθέτηση των Φ/Β Panels σε τέσσερις (4) σειρές και σε συνεχή κάθετη διάταξη (portrait), δημιουργώντας ολοκληρωμένες βάσεις μεγάλου μήκους όταν απαιτηθεί.

Όλα τα εξαρτήματα της GAIAFIX II - Double Ramming κατασκευάζονται από γαλβανισμένο Εν Θερμώ χάλυβα κατόπιν της διαμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461, με μέση επικάλυψη ψευδάργυρου 70 m και άνω, που εγγυούνται τον μέγιστο όρο ζωής. Έχουν υψηλή αντίσταση στην διάβρωση, στιβαρότητα και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

Όλα τα υλικά πληρούν το πρότυπο ISDN 123 – με αντοχή στην οξείδωση μέχρι 25 χρόνια βάση του (Ευρωκώδικα 3) και πλήρους αντοχής στις προδιαγραφές των παρακάτω φορτίσεων:

Φορτίο Χιονιού 75 Kg/m2 και Φορτίο Ανέμου 33 m/s για τις περιπτώσεις περιοχών πλησιέστερα των 10 χιλιομέτρων από την θάλασσα ή 27 m/s πέραν αυτών ηπειρωτικά κατ` αντιστοιχία (Ευρωκώδικας 1)

Αποτελείται από:

  • Δύο κατακόρυφους πασσάλους και μία κεκλιμένη δοκό
  • Τεγίδες Οριζόντιες & Συνδέσμους Τεγίδων
  • Στηρίγματα Φ/Β Panels (Αλουμινίου)
  • Μικρουλικά Σύνδεσης, ποιότητας ΙΝΟΧ Α2 (Ανοξείδωτα) Κατηγορία 8.8

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή στο Έδαφος (Αγροί – Πλαγιές κλπ)

Μέγεθος Φ/Β Panels όλων των διαστάσεων

Οι πάσσαλοι στο άνω άκρο τους φέρουν οβάλ οπές γιά να μπορούν να διορθώσουν σφάλματα 2-4 cm. Επίσης οβάλ οπές φέρει και η κεκλιμένη δοκός γιά τους ίδους λόγους. Ας σημειωθεί ότι το πλαίσιο συναρμολογείται με δύο μόνο βίδες.

Το κάθε τραπέζι μπορεί να σχεδιάζεται με πρακτικώς άπειρα δίστυλα πλαίσια συνδεδεμένα μεταξύ τους με τεγίδες.

Το Σύστημα Τεγίδων περιλαμβάνει τα μεταλλικά στελέχη και τα εξαρτήματα τους που προορίζονται για την στερέωση των φωτοβολταικών στοιχείων. Οι τεγίδες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα διατομής «C» διαστάσεων 60x40x60 mm, πάχους 2,00 mm και συνδέονται στα τρίγωνα με ανοξείδωτους κοχλίες και περικόχλια INOX.

Tα kit σύνδεσης των φωτοβολταικών στοιχείων επί των τεγίδων: Κάθε kit απαρτίζεται από ένα σύνδεσμο αλουμινίου, σχήματος «Ω», διαστάσεων 80x25x20 mm, πάχους 3 mm, μία βίδα τύπου ALLEN DIN 912 – A2 M8x50 και ένα περικόχλιο τετραγωνικής διατομής. Το περικόχλιο τοποθετείται συρόμενο εντός της τεγίδας (χωρίς ελατήριο), ενώ μεταξύ του φωτοβολταϊκού στοιχείου και της τεγίδας μεσολαβεί ανοξείδωτο παρέμβυσμα για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Και εδώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην περίπτωση του μονοπάσσαλου συστήματος GAIAFIX-II-Ramming, ως παραλλαγές. Ήτοι:

  • Μπετόμπηξη
  • Σε Μπετόν με εκτονούμενα αγκύρια ή Ντίζες