ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΈΚΘΕΣΗ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων » Σύστημα στήριξης διπλής σειράς Φ/Β Panels » Πλαίσιο Διπλής Έδρασης στη Θεμελίωση

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

GAIFIX II

Η σχεδίαση της επιτρέπει την τοποθέτηση των Φ/Β Panels σε δύο (2) σειρές και σε συνεχή κάθετη διάταξη (portrait), δημιουργώντας ολοκληρωμένες βάσεις μεγάλου μήκους όταν απαιτηθεί.

 

Το σύστημα στήριξης φωτοβολταικών στοιχείων GAIAFIX II απαρτίζεται από τα τρία παρακάτω κύρια υποσυστήματα:

 

 

  • Το Σύστημα Τεγίδων που περιλαμβάνει τα μεταλλικά στελέχη και τα εξαρτήματα τους που προορίζονται για την στερέωση των φωτοβολταικών στοιχείων.  Οι τεγίδες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα διατομής «C» διαστάσεων 60x40x60 mm, πάχους 2,00 mm και συνδέονται στα τρίγωνα-ορθοστάτες με ανοξείδωτους κοχλίες και περικόχλια inox.

 

 

  • Το Σύστημα Ορθοστάτη (Τρίγωνα) περιλαμβάνει τα μεταλλικά στελέχη και τα εξαρτήματα τους που προορίζονται για την πάκτωση όλου του συστήματος επί του εδάφους.  Ορθοστάτες συναρμολογούνται από προφίλ διατομής «C» από θερμά γαλβανισμένο χάλυβα, διαστάσεων 50x70x50 mm, πάχους 2,50 mm, και προσφέρουν την ικανότητα στήριξης των φωτοβολταικών στοιχείων με κλίση 30o ή 25o  ως προς το έδαφος.  Εδράζονται μέσω καταλλήλων εξαρτημάτων πάκτωσης επί πελμάτων από σκυρόδεμα διαστάσεων (ΜxΠxY) 3000x400x400 mm.  (΄Ένα πέλμα σκυροδέματος ανά τρίγωνο ορθοστάτη).  Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών τριγώνων ορθοστάτη είναι 2,40 m.

 

 

  • Tα kit σύνδεσης των φωτοβολταικών στοιχείων επί των τεγίδων.  Κάθε kit απαρτίζεται από ένα σύνδεσμο αλουμινίου, σχήματος «Ω», διαστάσεων 80x25x20 mm, πάχους  3,00 mm, μία βίδα τύπου ALLEN DIN 912 – A2 M8x50 και ένα περικόχλιο τετραγωνικής διατομής.  Το περικόχλιο τοποθετείται συρόμενο εντός της τεγίδας (χωρίς ελατήριο), ενώ μεταξύ του φωτοβολταϊκού στοιχείου και της τεγίδας μεσολαβεί ανοξείδωτο παρέμβυσμα για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.


Στο σύνολο της η μεταλλική κατασκευή στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων έχει μέγιστο ύψος 2100 mm από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του σκυροδέματος.  Το τελικό ύψος της κατασκευής με εγκατεστημένα τα φωτοβολταικά στοιχεία δεν υπερβαίνει τα 2340 mm από το έδαφος.

Το μέγιστο πλάτος της μεταλλικής κατασκευής είναι 2720 mm και το μήκος της προσαρμόζεται ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταικών στοιχείων.


ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη εκπόνησης ειδικών στατικών μελετών και σχεδιασμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του  εργοδότη γιά το κάθε συγκεκριμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ανάλογα με την διαμόρφωση του εδάφους, γιά την προσαρμογή σε στέγες, σε πλάκες, σε στέγαστρα, σε βιομηχανικά κτίρια κτλ.