ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΈΚΘΕΣΗ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων » Σύστημα στήριξης διπλής σειράς Φ/Β Panels

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Φ/Β PANELS

GAIAFIX II

Κατασκευάζονται τα εξής είδη βάσεων στηρίξεις 2 (δύο) σειρών Φ/Β Panels :

  • Μονόστυλο πλαίσιο - πασσαλόμπηξη
  • Δίστυλο πλαίσιο - πασσαλόμπηξη
  • Πλαίσιο Διπλής Έδρασης στην θεμελίωση