ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΈΚΘΕΣΗ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων » Σύστημα στήριξης μίας σειράς Φ/Β Panels

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Φ/Β PANELS

GAIAFIX I

 

H Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών στοιχείων GAIAFIX I σχεδιάσθηκε ειδικά προς ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης - γρήγορης συναρμολόγησης με απλά εργαλεία ώστε να προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες διαστάσεις Panels, ενώ κατασκευάζεται σε τρείς τυποποιημένες γωνίες κλίσης: 20ο - 25ο & 30ο.

Η σχεδίαση της επιτρέπει την τοποθέτηση των Φ/Β Panels σε μία σειρά και σε συνεχή κάθετη διάταξη (portrait), δημιουργώντας ολοκληρωμένες βάσεις μεγάλου μήκους όταν απαιτηθεί.

Όλα τα εξαρτήματα της GAIAFIX I κατασκευάζονται από γαλβανισμένο Εν Θερμώ χάλυβα κατόπιν της διαμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461, με μέση επικάλυψη ψευδάργυρου 70 μm και άνω, που εγγυώνται τον μέγιστο όρο ζωής. Έχουν υψηλή αντίσταση στην διάβρωση, στιβαρότητα και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

Όλα τα υλικά πληρούν το πρότυπο ISDN 123 – με αντοχή στην οξείδωση μέχρι 25 χρόνια βάση του Ευρωκώδικα 3 και πλήρους αντοχής στις προδιαγραφές των παρακάτω φορτίσεων:

Φορτίο Χιονιού 75 Kg/m2 και Φορτίο Ανέμου 33 m/sec για τις περιπτώσεις περιοχών πλησιέστερα των 10 χιλιομέτρων από την θάλασσα ή 27 m/sec πέραν αυτών ηπειρωτικά κατ` αντιστοιχία (Ευρωκώδικας 1)

Αποτελείται από:

 • Τρίγωνο Ανοδομής
 • Τεγίδες Οριζόντιες & Συνδέσμους Τεγίδων
 • Στηρίγματα Φ/Β Panels (Αλουμινίου)
 • Αντιανέμια
 • Μικρουλικά Σύνδεσης, ποιότητας ΙΝΟΧ Α2 (Ανοξείδωτα) Κατηγορία 8.8

 

Εφαρμογή σε επίπεδες οροφές Σπιτιών – Κτιρίων – Αποθηκών – Εργοστασίων κλπ.

 • Κλίση Panels 20ο – 25ο – 30ο
 • Μέγεθος Φ/Β panels όλων των διαστάσεων
 • Αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών Τριγώνων από 2,40 έως 2,60 μέτρα
 • Απόσταση Panels 0,20 μέτρα από το έδαφος

 

Εναλλακτικές μέθοδοι θεμελίωσης

 • Μπετόμπηξη
 • Σε Μπετόν με εκτονούμενα αγκύρια ή Ντίζες