ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΈΚΘΕΣΗ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υλικά Γειώσεων & Αντικεραυνικής Προστασίας

Ένα Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο να αντέξει τις συνέπειες / επιδράσεις ενός πολύ υψηλού κεραυνικού ρεύματος (kA), το οποίο διαρκεί εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου (μsec). Τα υλικά γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, τα οποία παράγονται από την εταιρεία μας, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ΕυρωπαΪκά πρότυπα. Η ποιότητα των προΪόντων μας έχει ελεγχθεί και διασφαλισθεί από αναγνωρισμένα και διαπιστευμένα εργαστήρια, όπως το LABELEC Lighting Laboratory και το L.C.O.E. της Ισπανίας, Β.Ε.Τ. Γερμανίας, κ.λ.π., σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50164-1 & 2.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ