ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΈΚΘΕΣΗ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μεταλλικές Σχάρες Καλωδίων

Οι σχάρες καλωδίων είναι η πλέον συνηθισμένη λύση για τη στήριξη και όδευση των καλωδίων σε μία εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό διατίθενται σε ποικίλες διαστάσεις και τυποποιήσεις, ώστε να καλύπτουν όλο το ευρύ φάσμα των εφαρμογών. Οι σχάρες καλωδίων και τα εξαρτήματά τους κατατάσσονται στις σειρές Η35, Η60, Η85 και Η110 ανάλογα με το πλευρικό τους ύψος. Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται ως διάτρητα στον κατάλογο αυτό μπορούν να κατασκευαστούν και ως αδιάτρητα. Οι σχάρες καλωδίων παραδίδονται σε τεμάχια μήκους 3m. Κατόπιν ζήτησης μπορούν να κατασκευαστούν σε μήκη από 2,5 έως 6m. Η αντοχή των προϊόντων στη διάβρωση σημειώνεται με το αντίστοιχο γράμμα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: P: Φύλλο προγαλβανισμένης λαμαρίνας H: Φύλλο λαμαρίνας γαλβανισμένης εν θερμώ S: Φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας Επιπλέον, όλα τα διαθέσιμα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν βαμμένα με εποξειδική βαφή σε κάθε απαιτούμενο RAL χρώμα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μήκος: 3000mm Διάτρηση: για ευκολία στη στήριξη των καλωδίων και για τον εξαερισμό τους ανοίγονται οπές 7Χ30mm με αποστάσεις κέντρων 50mm στον άξονα Χ και 25mm στον άξονα Υ. Καμπυλωμένες ακμές: στην κορυφή κάθε πλευράς για ενίσχυση της μηχανικής αντοχής και προστασία των καλωδίων. Οι σχάρες καλωδίων μπορούν να κατασκευαστούν από φύλλο προγαλβανισμένης λαμαρίνας κατά EN ISO 10147 καθώς και γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. Κατόπιν ζήτησης μπορούν να κατασκευαστούν σχάρες καλωδίων από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ